Печатна реклама

Цялостни решения! От съвета – през продукта – до доставката.
Визитки, дипляни, флаери, бланки, покани, грамоти, плакати, каталози, папки, книги, вестници, списания, брошури, календари, етикети, опаковки, обложки за CD и много др… 


ДИПЛЯНИ


ФЛАЕРИ


ПЛАКАТИ

УикипедиЯ: Плакат (от немски plakat, от френски placard – обява, афиш) е изображение в голям размер съпроводено с кратък текст и пригодено да бъде залепено на стена или колона. В повечето случаи плакатът съдържа и двете – графично изображение и текст, но в редки случаи може да се състои или само от текст, или само от изображение. Неговата цел е агитационна, рекламна, информационна или образователна. Размерът е 50х70 см, но практически се срещат всякакви размери. Те трябва да привличат вниманието и да синтезират важна информация за изложба, филм, конференция или друго събитие. Основна роля за привличане на вниманието играят специфичните шрифтове, ярките цветове и интересните символи.

Нашите плакати привличат вниманието!


КАТАЛОЗИ

Ефектният графичен дизайн, удачно избраните хартии и картони и качествената изработка са предпоставка  добре структурираната информация да достигне до клиентите ви.


БРОШУРИ

 


ПАПКИ


ВИЗИТНИ КАРТИЧКИ


ОБЛОЖКИ за CD и DVD

Картонени кутийки и джобове, хартиени вложки.
Нестандартни решения в малки и големи тиражи.


ГРАМОТИ И ДИПЛОМИ


Уникални графични решения. Конкурентни цени. Разнообразни формати. Ефектни италиански и немски картони. Възможност за различни декоративни обрязвания. Минимален тираж – 1 бр. Срок на изпълнение – до 24 часа от одобрението на проекта.


ПОКАНИ И КАРТИЧКИ